Laskurahoitus vai laskujen myynti?

 Jos haluat nopeuttaa yrityksen kassavirtaa, voit valita kahden erilaisen laskurahoitusmallin väliltä.  Laskurahoitusta kannattaa käyttää silloin, kun yritys tarvitsee pitkäaikaista laskurahoituspalvelua. Laskujen myynti sopii paremmin projektiluonteisiin tilanteisiin tai silloin, jos yritys haluaa myydä yksittäisiä laskuja.

Vähennä riskisi rahoittamalla laskusi!

Maailma ja toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viimeisten kuukausien aikana. Taloudellinen tilanne ja rahan riittävyys ovat nousseet merkittäviksi tarkastelun osa-alueiksi yrityksissä. Jos haluat nopeuttaa yrityksen kassavirtaa, voit valita kahden erilaisen laskurahoitusmallin väliltä. Malleissa luottotappioriski joko säilyy asiakkaalla tai sitten siirtyy kokonaisuudessaan rahoittajalle. Yritys voi itse päättää, millaisen riskin se lopulta haluaa kantaa.

Laskurahoitus

Tässä rahoitusmallissa laskusta otatettava komission määrä on hieman alhaisempi, koska loppukädessä luottotappion riskistä kantaa Massitukun asiakas. Laskurahoitusta kannattaa käyttää silloin, kun yritys tarvitsee pitkäaikaista laskurahoituspalvelua. Laskurahoitus sopii parhaiten B2B ja B2C myyntiä harjoittaville yrityksille, jotka laskuttavat kotimaisia yrityksiä tai yksittäisiä henkilöitä, joiden maksuajat ovat usein pitkiä. Laskurahoitus on hyvä pitkäaikaiseen yhteistyöhön, mutta vaatimuksena on, että toimittajan ja velallisen luottotiedot ovat täysin kunnossa. Jos velallinen on yksittäinen henkilö, voimme tarkistaa velallisen luottotiedot ja pyytää tarvittaessa erillistä reaalivakuutta.

Laskujen myynti

Kun ostamme laskun yritykseltä, tarkoittaa se laskun siirtymistä kokonaisuudessaan Massitukulle, jolloin prosessi on yritykselle hieman kalliimpi. Massitukulle siirtyy laskun luottoriski, jolloin laskusta ei ole huolta asiakkaalle siinäkään tapauksessa, että sen maksu viivästyy. Yrityksen on myös mahdollista myydä B2C-laskuja, mutta näissä tapauksissa pyydämme reaalivakuutta alkuperäiseltä laskuttajalta ja tarkistamme velallisen luottotiedot.

Laskujen myynti sopii paremmin projektiluonteisiin tilanteisiin tai silloin, jos yritys haluaa myydä yksittäisiä laskuja.

Myymällä laskusi saat rahat tilillesi sovittuna päivämääränä. Luottotappion riskin kantaa Massitukku, eikä sinun tarvitse enää huolehtia rahojen kotiutumisella.

Molemmat mallit palvelevat varmasti hyvin yritystäsi, jos rahat seisovat myyntilaskuissasi ja tarvitset kassakiertoon lisää vauhtia. Rahoitusmallien hinnoittelu arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Ota yhteyttä, ja nopeutetaan yhdessä yrityksesi kassavirran kiertoa.